Новини

Успешно завършване на обучение"Здрави танци"

03.02.2024

Около 100 младежи на възраст от 15 до 29 години се докоснаха до обучителни дейности и събития, които ще оставят следа в живота им, защото бяха забавни, динамични и различни. Успешното бяха проведени 310 часа, в които най-активните 30 участници ще бъдат публично отличени, а ние сме удовлетворени от изпълнението на първата цел, заложена в проекта - насърчаване двигателната активност, за подобряване дееспособността на младите хора в Община Асеновград!


  Back