Връзки

Връзки в област „Младежка дейност и спорт”:

www.mpes.government.bg

www.nism.bg

www.navet.government.bg

www.ec.europa.eu,

 

Връзки в област „Спортни танци”:

www.worlddancesport.org

www.wdcdance.com

www.danceplaza.com

www.bg.dancesportinfo.net