Нашият опит в реализация на проекти

„Танцът – мир по света“ от 01.09.2003 до 20.12.2003 година.

  • Източник на финансиране: ММС,Програма“Младеж“

„Разпространение на младежка информация Евродеск“ от 07.07.2004 до 28.11.2010 година.

  • Източник на финансиране: ММС Програма „Евродеск“

„Аматьорски танци в Европа“ от 07.12.2007 до 07.03.2008 година.

  • Източник на финансиране: Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ Програма „Младежта в действие“

Канцелария „Младеж” от 05. 01.2009 до 15.06.2009 година.

  • Източник на финансиране: Общински съвет- Асеновград

„Спорт за децата в свободното време“: от 26.02.2010 до 31.08.2010 година. ; от 15.02.2012 до 31.07.2012 година; от 01.02.2013 до 15.08.2013 година; от 01.02.2014 до 30.07.2014 година. от 01.02.2015 до 15.07.2015 година.

  • Източник на финансиране: МФВС, Програма „Спорт за децата в свободното време“

„Спорт за децата в детските градини“ от 05.11.2013 до 31.05.2014 година; от 01.10.2014 до 31.05.2015 година.

  • Източник на финансиране: ММС,Програма „Спорт за децата в детските градини“

„Спортът срещу детската престъпност и наркомания” от 05. 04.2014 до 30.06.2014 година.

  • Източник на финансиране: Общински съвет- Асеновград

„Програма за развитие на спортните клубове“ от 06.06.2014 до 31.12.2014 година.

  • Източник на финансиране: ММС, Програма „Програма за развитие на спортните клубове“

Проекти с източник на финансиране Общински съвет - Асеновград: „Доброволчеството в извънкласните и извънучилищните форми за занимания със съвременни танцови стилове и спортни танци” от 05. 04.2015 до 20.12.2015 година.;„Нашият опит и успех-европейска програма по спортни танци” от 05. 06.2016 до 20.12.2016 година. „Превръщане на предизвикателствата във възможности” от 05. 04.2017 до 20.12.2017 година. „Спортът срещу детската агресия” от 05. 04.2018 до 20.12.2018 година. „Спорт срещу апатия” от 10. 04.2019 до 08.12.2019 година.

Партньор в проект: „BG05M2OP001-2.004-004 Твоят час“ от 02.11.2016 до 30.06.2017 година. Програма ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“; BG05M20P01-2.011-00001 „Подкрепа за успех“ от 07.10.2019 до 14.05.2020 година.