Ръка да подадем...танцувай с мен

Проектното предложение е насочено към ефективна работа за активизация на младежи на възраст 15-19 год. и 20-24 год. в Община Асеновград и околните села и за създаване привлекателна среда за развитието им.

В информационна кампания ще се популяризира НПМ (2016-2020) и създаде интерес и нагласа за участие.

Ще се проведе обучение “Танцувай с мен“ за стимулиране и осъзнаване на системно активно и отговорно поведение, по актуални проблеми и теми за младите хора-да танцуваш е модерно, но кое „модерно“ е опасно?Стимули за младежкото участие са демонстрации, знания и философията на танците по двойки, рекламни материали за личен спомен и награди в съревнования. В общуване с връстници от клуба, младежите ще се учат от техния опит, ще получат реален поглед за себе си и модели на поведение-„на връстници от връстници“.В привлекателна среда с целевите групи ще работи психолог и спортен педагог.

Участниците ще покажат социално отговорно поведение и инициативносткато организират две събития “Ръка да подадем…“ по предварително избрани по време на обучението теми. Първото ще е флашмоб на центъра в гр. Асеновград и младежки форум в зала, където ръка ще си подадат: целевите групи, КСТАсеновец, екипите по проекта, представители на институции по младежките политики по места, експерти, журналисти и др.

Работата по проекта ще допринесе за повишаване организационния капацитет на КСТАсеновец.

Източник на финансиране:

НПМ-058-П2-ТО4/2020ММС Договор № 25-00-10/ 26.05.2020

Този сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-10/ 26.05.2020. ММС не отговаря за съдържанието на публикациите и начина на използване на информацията.
2020 © КСТ "Асеновец" · Всички права запазени.
Сайтът е изработен от Vihren Ltd.
Copyrights © 2020 All Rights Reserved by Canvas Inc.
info@canvas.com · +1-11-6541-6369 · CanvasOnSkype