Новини

Кръгла маса „Танцувай с мен -модерно и/или здравословно”

02.10.2023

НАЧАЛО НА ДЕЙНОСТИ И СЪБИТИЯ

С това бе поставено началото на поредица от дейности и събития , които ще бъдат организирани и изпълнени по идея от и/или за младите хора в Община Асеновград.

В програмата бяха изнесени доклади на тема „Спорт, танци и ментално и психическо здраве – проблеми и недостатъци” и „Спорт, танци и зависимости - модерно и здравословно “.

Участниците разшириха познанията си от презентациите: „Общи положения, приоритети и тематични области за младежки дейности по Национална програма за младежта (2021 – 2025)“, „Спорт, танци и хранене -модерно или здравословно”, „Съвременните начини, по които младите хора предпочитат да се информират и да комуникират-къде и как?“.

Участващите не само се запознаха, но и постигнаха нагласа и мотивация за участие в организацията на активностите и дейностите по проекта.


  Back